Executive coaching

2-IMG_6014Executive coaching dedykowany jest dla kluczowych osób w firmie. Jego celem jest rozwój kompetencji przywódczych wyższej kadry zarządzającej. Każdy lider ma inne doświadczenia, znajduje się na innym etapie swojego rozwoju zawodowego. Dlatego też historię każdej osoby rozpatrujemy jako wyjątkową, wymagającą indywidualnego podejścia i unikalnych rozwiązań, dostosowanych precyzyjnie do potrzeb i etapu życia klienta. Zwykle nasi klienci koncentrują się na rozwoju swoich umiejętności przywódczych, tworzenia wizji rozwoju organizacji oraz umiejętności doboru zespołu pozwalających tę wizję realizować. Z menedżerami wyższego szczebla pracujemy również nad efektywnością osobistą i work-life balance.