Lider w obliczu konfliktów. Case studies.

Zapraszamy na kolejne spotkanie menedżerskie

Tym razem będziemy kontynuować dyskusję i rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w każdej relacji menedżerskiej omawiając przypadki uczestników spotkania.

Jeśli nie byłeś/byłaś na poprzednich spotkaniach nic nie stoi na przeszkodzie, aby dołączyć do nas teraz. W każdej, nawet najbardziej konstruktywnej relacji, zdarzają się konflikty i nieporozumienia, są one stałym elementem naszej rzeczywistości. W szczególności dotyczy to relacji w miejscu pracy, kiedy oprócz zwykłych nieporozumień wynikających z źle interpretowanych intencji, zmęczenia, szumów komunikacyjnych czy braku wzajemnego zrozumienia, dochodzą do głosu problemy wynikające z podziału pracy, struktury władzy, czy uwarunkowań organizacyjnych.

Przyjdź, jeśli jesteś liderem nastawionym na budowanie i doskonalenie swojego zespołu oraz rozwijanie samego siebie.

Bilety można kupić tutaj:

Podczas spotkania będziemy rozwijać umiejętności:

Dobrej współpracy
– Szybkiego budowanie porozumienia i zaufania
– Dogadywania się z różnorodnymi osobami
– Łatwości wyboru, jakiej umiejętności komunikacyjnej użyć w różnych sytuacjach podczas rozmowy z podwładnym

Dobrego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
– Rozróżniania rodzajów konfliktów i właściwego działania
– Unikania 12 nawykowych zachowań, które przeszkadzają w porozumieniu
– Umiejętności wspierającego słuchania
– Negocjowania tak, by wszyscy wygrywali

Asertywności
– Skutecznego dbania o własne sprawy
– Zachowywania dobrych relacji, również w trudnych sytuacjach
– Dobrej współpracy i osiągania porozumienia mimo różnic
– Zastępowania agresji i uległości asertywnością

Prowadząca

dr Magda Kalińska

Miejsce

Instytut Inspiracji

Ul. Szosa Chełmińska 137, Toruń