16 listopad 2017 Lider w obliczu konfliktu. Jak rozwiązywać konflikty w zespole.

Zapraszam menedżerów i liderów kierujących zespołami, a także osoby, które na co dzień współpracują z innymi ludźmi na bezpłatne szkolenie szkolenie.

W każdej, nawet najbardziej konstruktywnej relacji, zdarzają się konflikty i nieporozumienia, są one stałym elementem naszej rzeczywistości. W szczególności dotyczy to relacji w miejscu pracy, kiedy oprócz zwykłych nieporozumień wynikających z źle interpretowanych intencji, zmęczenia, szumów komunikacyjnych czy braku wzajemnego zrozumienia, dochodzą do głosu problemy wynikające z podziału pracy, struktury władzy, czy uwarunkowań organizacyjnych. Czy konfliktom można zapobiec? Czy można nimi zarządzać w taki sposób, aby nie ranić otoczenia, a budować coraz to lepsze relacje? O tym będziemy rozmawiać na szkoleniu.

 

To spotkanie jest dla Ciebie jeśli jesteś liderem nastawionym na budowanie i doskonalenie swojego zespołu oraz rozwijanie samego siebie.

Podczas spotkania będziesz rozwijać umiejętności:

Dobrej współpracy

 • Szybkiego budowanie porozumienia i zaufania
 • Dogadywania się z różnorodnymi osobami
 • Łatwości wyboru, jakiej umiejętności komunikacyjnej użyć w różnych sytuacjach podczas rozmowy z podwładnym

Dobrego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

 • Rozróżniania rodzajów konfliktów i właściwego działania
 • Unikania 12 nawykowych zachowań, które przeszkadzają w porozumieniu
 • Umiejętności wspierającego słuchania
 • Negocjowania tak, by wszyscy wygrywali

 Asertywności

 • Skutecznego dbania o własne sprawy
 • Zachowywania dobrych relacji, również w trudnych sytuacjach
 • Dobrej współpracy i osiągania porozumienia mimo różnic
 • Zastępowania agresji i uległości asertywnością

Zapisy: http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/event/view/1975