17 październik 2017 Executive & Leadership Coaching

To spotkanie jest dla Ciebie jeśli:

  • jesteś menedżerem i chciałbyś częściej wykorzystywać coaching w swojej pracy z podwładnymi,
  • jesteś menedżerem i chciałbyś poznać korzyści jakie możesz uzyskać pracując z doświadczonym coachem,
  • pracujesz jako coach i chciałbyś wymienić się doświadczeniem i porozmawiać, jak to robi ktoś inny,
  • planujesz pracować w środowisku biznesowym z menedżerami jako coach i chciałbyś skonfrontować swoje wyobrażenie o executive & leadership coachingu z praktykiem w tej dziedzinie (14 lat, ponad 4500 h doświadczenia).

Zapisy: 

Coach wspierający liderów i menedżerów w rozwoju musi posiadać umiejętności i narzędzia uwzględniające specyfikę środowiska biznesowego, a także liczyć się z tym, że klienci oczekują od niego dobrego zrozumienia roli mendżerskich albo wcześniejszego w tym zakresie doświadczenia. To praca na pełnych obrotach w środowisku silnie zorientowanym na efektywność i mierzalne rezultaty. Jak tworzyć przestrzeń na refleksję i wgląd kiedy kalendarz klienta jest pełny wydarzeń? Jak być coachem kiedy klient chce byś pełnił rolę sparring partnera, z którym będzie mógł przeanalizować swoje wizje, problemy i dylematy?

Celem spotkania jest odkrywanie coachingu jako skutecznego narzędzia wspierającego rozwój lidera. 
Na warsztatach poznasz:

• kluczowe uwarunkowania pracy coacha w środowisku biznesowym

• najczęstsze problemy/dylematy z jakimi możesz spotkać się jako coach pracujący w biznesie

• sposoby, dzięki którym coaching pomaga rozwiązywać te dylematy.

Co będziemy robić? 

Dyskutować i wymieniać się swoim doświadczeniem, ale również ćwiczyć narzędzia coachingu menedżerskiego.
Spodziewaj się bardzo konstruktywnego spotkania! Serdecznie zapraszamy!
Prowadzący:

Artur Rzepecki Akredytowany coach Izby Coachingu oraz Coach MCC ICF. Executive Coach & Facilitator prowadzący projekty rozwojowe dla menedżerów i zespołów zarządzających. Studiował Animację Społeczną i Kulturalną na Uniwersytecie Śląskim (Pedagogika). Ukończył Studium Dyrektorów ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademię Przywództwa Strategicznego w ICAN Institute oraz kilkanaście kursów i szkoleń dla coachów w kraju i zagranicą. Jego doświadczenia zawodowe to zarządzanie obszarem rekrutacji, szkoleń i planowania rozwoju w dużych organizacjach. Początkowo od 1995 roku przez kilka lat związany był z branżą FMCG, gdzie budował programy i praktyki HR, które zostały wdrożone również w innych krajach Europy Wschodniej. Do końca 2003 roku, przez ponad cztery lata kierował rekrutacją i rozwojem pracowników w Polkomtelu. Od stycznia 2004 do końca 2009 Partner w Aretes Consultants gdzie zrealizował kilkadziesiąt projektów executive search oraz rozwinął i był odpowiedzialny za praktykę coachingową. Zrealizował ponad 4500 godzin coachingu, głównie dla kadry menedżerskiej najwyższego szczebla. Od 2004 roku aktywnie działa w środowisku coachów: w okresie IV 2009 do IV 2011 był Prezesem Polskiego Oddziału International Coach Federation.Od VI.2016 jest członkiem prezydium Izby Coachingu. Współpracuje jako Associate coach z Asterys oraz Acuity Coaching. Posiada akredytację do pracy z narzędziami diagnostycznymi – 15FQ, Talent Q i Hogan Assesment oraz do pracy zespołami i organizacjami Cultural Transformation Tools. Od 2009 prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego oraz od 2012 na Uniwersytecie Warszawskim.

Logistyka:
• koszt uczestnictwa: 50 zł

• bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu

• zapisy wyłącznie przez portal evenea

• liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

• miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ul. Gagarina 13a

Zapisy:

https://dkctorunpazdziernik2017.evenea.pl
* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

Zapraszamy!

Organizator: Izba Coachingu Oddział Kujawsko-Pomorski

dr Magda Kalińska – Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Izby Coachingu / Toruń, magda.kalinska@ic.org.pl

Anna Kania – Wicedyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Izby Coachingu / Bydgoszcz, anna.kania@ic.org.pl