Myślenie prowokatywne. Warsztaty

Zapraszamy na warsztat Myślenie prowokatywne prowadzony przez Joasię Czarnecką i Norberta Grzybka w dniach 23 – 24 września w Instytucie Inspiracji w Toruniu

Warsztat skierowany do coachów, trenerów, terapeutów, nauczycieli, osób pracujących w „pomocówce”.

Praca z ludźmi może być poważna, odpowiedzialna, poukładana, zdystansowana. Może też być pełna radości, ciekawości, życzliwości, wyzwań i wspólnego odkrywania. Można też mieszać wymienione czynniki. Wszystko zależy od tego, jakie masz przekonania na temat siebie, swojej roli, ludzi, wspierania innych…

W trakcie warsztatu będziesz uczyć się jak pracować prowokatywnie, ale również poszerzać przy pomocy tej metody swoje granice percepcji.
• Poszerzysz swoje kompetencje pracy z ludźmi o Myślenie Prowokatywne.
• Nauczysz się, jak wydobywać humor z klienta. Radość nie przeszkadza w pracy na serio, a uruchamia więcej zasobów, możliwości, kreatywności.
• Złapiesz dystans do siebie, otoczenia, problemów. Dystans do siebie przydaje się niie tylko wtedy, kiedy jest dobrze i idzie łatwo.
• Poszerzysz repertuar swoich zachowań. Szczególnie w sytuacjach trudnych, patowych.
• Będziesz ćwiczyć uważność, bycie tu i teraz. Z klientem, a nie z modelami, teoriami, statystyką.
• Wzmocnisz swoją autentyczność, prawdziwość, wyjątkowość.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
• Ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie. W dwójkach, trójkach, sesjach pokazowych.
• Historia prowokatywności
• Składowe prowokatywności (humor, życzliwość, wyzwania + ciekawość i uważność).
• Najczęstsze efekty pracy prowokatywnej
• Narzędzia pracy prowokatywnej (co prawda prowokatywnie rzadko pracuje się narzędziami,ale pomagają one doświadczyć, przećwiczyć i lepiej zrozumieć metodę)
• Podstawy improwizacji
• Każdy z uczestników będzie zarówno w roli prowadzącego
(ten mądrzejszy), klienta (to ten drugi) jak i obserwatora (zawsze się jakiś przypałęta).

PODEJŚCIE PROWOKATYWNE SPRAWDZA SIĘ W:
• Budowaniu relacji
• Diagnozie
• Docieraniu do źródeł problemu
• Motywowaniu
• Łapaniu dystansu do siebie i otoczenia
• Wzmacnianiu ludzi
• Radzeniu sobie z „czerwonymi śledziami”, ściemnianiem, działaniami pozornymi.
• Oddawaniu odpowiedzialności
• Wychodzeniu z rutyny

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:
COACHÓW, TERAPEUTÓW, TRENERÓW KTÓRZY:
• coraz częściej widzą, jak klient „tańczy”, lawiruje ale o głównym problemie nie chce rozmawiać
• autentycznie, chcą w pełni oddać klientowi odpowiedzialność za działania i rozwiązania
• szukają dynamiki pracy
• chcą poszerzyć wachlarz narzędzi szybkiego docierania
do źródeł problemu
• szukają pomysłu na efektywną pracę z „zawodowymi klientami”;
• czują potrzebę poszerzenia wachlarza narzędzi diagnostycznych;
• poszukują metod i narzędzi
na efektywniejszą prace z „demonami”i abstrakcjami klienta

PEDAGOGÓW I NAUCZYCIELI / WYCHOWAWCÓW:
• którzy poszukują nowych sposobów rozwoju i zmotywowania swoich wychowanków / uczniów do nauki i poszerzania horyzontów
• którzy poszukują innych – efektywnych sposobów dotarcia do „trudnych uczniów”

Zapraszamy także wszystkich tych, którzy mają tendencję do „brania na plecy” problemów innych osób lub mierzą się z tym jak wychodzić z trudnych, emocjonalnych sytuacji.

PROWADZĄCY: Joanna Czarnecka i Norbert Grzybek.
Założyciele PROVOCARE – Instytutu Komunikacji Prowokatywnej. Aktywni zawodowo coachowie i trenerzy. Propagatorzy nurtu prowokatywnegow Polsce, współpracujący z ośrodkami prowokatywnymi w całej Europie.
(m.in. z Jaapem Hollanderem i dr Noni Hofner)
Więcej na temat podejścia prowokatywnego w pracy z ludźmi (terapii, coachingu, szkoleniach, edukacji) znajdziesz na stronie
provocare.pl

CENY:

590 zł + Vat
Cena zawiera:
Materiały niezbędne do wykonania ćwiczeń,
Opiekę dwóch trenerów, 2 tygodniową opiekę merytoryczno – superwizyjną po warsztacie.

Zgłoszenia i informacje:
Magda Kalińska
tel. 607 55 06 08
magda.kalinska@insins.pl

Wpłaty na rachunek
Instytut Inspiracji Magdalena Kalińska
22 1160 2202 0000 0002 6945 1567
(w tytule wpłaty proszę wpisać nazwę warsztatu oraz imię i nazwisko)

Ponieważ w warsztacie może uczestniczyć tylko 15 osób liczy się kolejność wpłat.

Komentarze